Ruh Sağlığının Korunması


ruh sağlığının korunmasıRuh sağlığı, ruh sağlığının korunması, ruhsal bozuklukların önlenmesi günümüzde en popüler sağlık konularından biridir.

Dünya üzerindeki her üç kişiden biri yaşamının bir döneminde oldukça şiddetli bir ruhsal bozukluk yaşar hale gelmiştir. Farklı psikiyatrik araştırmalar toplumlarda %20 ruhsal bozukluk oranını doğrulamaktadır.

Yaşam kalitesi, beden sağlığı ve toplumsal huzuru önemli derecede etkileyen ruh sağlığı, koruyucu hekimlik kapsamında da dikkati çeker duruma ulaşmıştır. Bu bağlamda koruyucu psikiyatri giderek önem kazanmaktadır.

Eskiye oranla ruhsal bozuklukları reddetme, görmezden gelme, gizleme, damgalama gibi ön yargılar azalmış, psikiyatrist ve psikolog gibi ruh sağlığı uzmanlarından yardım alma artmıştır. Panik, depresyon, stres, şizofreni, bipolar bozukluk gibi birçok psikiyatrik terim hemen herkes tarafından bilinmekte, gerek psikiyatrik tedavi, gerekse psikolojik danışmanlık hizmeti almak garipsenmemektedir. Doğru olan da budur. Ruhsal bozuklukların da tiroid hastalıkları gibi, şeker, tansiyon, kalp hastalıkları gibi hormonal, biyolojik yönlerinin olduğu, hemen herkesin bir gün başına gelme ihtimali bulunduğu bilinmelidir.

Ruhsal bozuklukların önlenmesi, ruh sağlığının korunması üzerinde yoğun çalışmalar, psikiyatrinin bir alt dalı olan koruyucu psikiyatri içinde yürütülmektedir.

Ruhsal bozuklukların ve psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesinde, bebeğin anne karnına düşmesinden yetişkin olgunluğa ulaşana kadar uygun ailesel, çevresel ve toplumsal koşullarda büyütülmesinin, bedensel sağlığa da üst düzeyde dikkat edilmesinin büyük rolü vardır.

Öncelikle uygun olmayan çocuk yetiştirme kalıplarının değiştirilmesinde anne babalara ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuklar ruhsal hastalıklar açısından risk altında yetiştirilmedikleri anda en büyük adım atılmış olacaktır. Çocuğun fiziksel ya da cinsel istismardan, kötüye kullanımdan korunması ruh sağlığında primer korumanın ilk adımıdır. Stresle baş etme yöntemlerinin öğretilmesi, sağlıklı beslenmek, sportif faaliyetler, sanat faaliyetleri, hobi alanlarının kazandırılması kendini geliştirme ve ruh sağlığını korumada birincil koruma yöntemlerine girer.

Ruhsal bozuklukların önlenmesinde ikincil koruma öncelikle bireylerin, dolayısıyla halkın eğitimiyle olacaktır. Burada psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman gibi ruh sağlığı profesyonelleri sorumludur. Ruhsal bozuklukların erken dönemde teşhis ve tedavisi bu sayede mümkün olur.

Modern dünyanın baş belası stresle mücadele ruh sağlığının korunmasında en önemli rollerden birine sahiptir. Gelişen ve bir sektör haline gelen stresle baş etme çalışmalarında, bireylere bir yandan kendi maruz kaldıkları stresle mücadele konusunda yeterlilik kazandırılırken, karşı tarafın stresli tepkilerine nasıl yaklaşmak gerektiği de öğretilir.

Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımında sadece bedensel sağlıktan söz edilmemekte, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin de olması gerektiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda ruh sağlığında da önce sağlığı korumak (hamilelik döneminde fiziksel, ruhsal, çevresel, kimyasal her türlü olumsuz etkiden uzak kalmak, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde stresi doğru yönetme ve azaltma becerilerini kazanmak, bedensel aktiviteyi ihmal etmemek, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku gibi), hastalık aşamasında da erken teşhis ve tedaviye yönelmek ana prensipleri oluşturur.

Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapi merkezi stres yönetimi, aile eğitimleri, ebeveyn eğitimleri, psikolojik destek, aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel psikolojik danışmanlık, psikolojik test ve uygulamalar ile ruh sağlığının birincil korunmasında sizlere yardımcı olurken, tüm psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde de yanınızdadır. Uzman psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışman kadromuzla her türlü psikolojik sorun ve psikiyatrik hastalığınızda Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapinin uzman kadrolarına güvenebilirsiniz.

Antalya psikiyatri, Antalya psikoterapi, Muratpaşa-Antalya.

Psikiyatrist, Psikoterapist Emine Filiz Uluhan.