psikoterapi

psikiyatri

evlilik ve aile terapisi

ergenlik terapisi

cinsel psikoterapi

hipnoz ile tedavi

emdr

psikolojik danışma

ANTALYA PSİKİYATRİ VE PSİKOTERAPİ MERKEZİ

Bir psikiyatri ve psikoterapi merkezi olarak söze psikoterapi nedir? Ne işe yarar? Sorusu ile başlasak doğru olacak düşüncesindeyiz. Kelime anlamı olarak ruh iyileştirmesi, ruhsal yolla tedavi etmek demek olan psikoterapi, bireyin psikolojik açıdan iyiliğini amaçlayan sosyal ve sözel uygulamaların tümüdür.

Psikoterapi bilimsel anlamda mutlaka çerçevesi belirlenmiş, programı yapılandırılmış ve evrensel olarak standardize edilmiş, bir hastalık ya da bozukluğu belirli bir psikopatolojik anlayış içerisinde ele alarak tedavi etmeye çalışan uygulamalar olsa da, asla bir dizi teknikten ibaret, insancıl özü yok sayan standart bir yaklaşımdan yana değiliz. Kişinin ötekinin biricik bireyselliğini tanıdığı ve ötekinin de tanınmakla (anlaşılmak, sevilmek, takdir edilmek, dinlenilmek, beğenilmek…) serpilip geliştiği bir ilişkidir psikoterapi. Özünde binlerce yıldır birçok filozofun söylediği gibi; Kendini tanı, komşunu sev ve iyi işler yap.

Sayısı binlere yaklaşan yüzlerce psikoterapi yöntemi, temel olarak, farklı öğrenme metotlarıdır. Psikoterapinin amacı farklı düşünmeyi, farklı hissetmeyi, farklı davranmayı öğreterek insanları değiştirmek, mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır.

Psikoterapi neyi iyileştirir? Ruhsal sıkıntı ve psikiyatrik hastalıklar ilk olarak akla gelse de kimlik karmaşaları, kendini tanıma, hayatın anlamı, ahlaki ikilemler, ilişki sorunları, yanlış seçimler, evlilik ve aile sorunları, çocuk ve ergen sorunları, kişisel gelişim, motivasyon gibi hayata ait her şey psikoterapi gerektirebilmektedir.

Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi olarak tek bir teoriye saplanıp kalmadan, insanın bio-psiko-sosyal varlık yönünü unutmadan, geliştirilmiş psikoterapötik yaklaşımların her birinin, hangi hastaya hangi aşamada uygulanması gerektiğini gözeten, tüm bunların en üstüne de insanı koyan bir psikoterapi anlayışındayız.