Depresyon Tedavisi

Depresyon TedavisiDepresyon tedavisinde ilkeler:

1)Öncelikle hastayı iyi dinlemek ve depresif yakınmalardan sıkılmamak iyi bir psikiyatristin temel yaklaşımıdır. Depresif hastanın dış dünyada iletişimde bulunduğu, ilişki kurup, güvendiği tek kişi psikiyatrist olabilir. Bu güven sarsılmamalıdır

2)Kendini ortaya koymaya hazır hissetmediği sürece hastayla ısrarcı bir tutuma girmek uygun değildir.

3)Hastaya ciddiye alındığı, hislerinin anlaşılabildiği, yalnız olmadığı duygusu verilmelidir. Olumlu bir bakış açısı sağlanmaya çalışılırken gereksiz yere cesaret vermekten de kaçınılmalıdır.

4)Depresyon psikoterapisinde psikoanalitik yorumlar yerine ego psikolojisi ilkeleri tercih edilir. Psikoanalitik yorumlar bilinçdışındaki suçluluk, öfke, saldırganlık duygularını açığa çıkararak depresyonu arttırabilir.

5)Hastadan yapamayacağı şeyler istenmez, çaresizlik ve yetersizlik duygularını arttırabilecek zorlayıcı mesajlardan kaçınılır.

6)Depresyon psikoterapisinde temel yaklaşım hastanın ihtiyaç duyduğu anda güven, anlayış, destek ve yardım bulacağına inanmasını sağlamaktır.

7)Hastanın hezeyanlarını tartışmak yerine bunların hastalıkla ilişkisi işlenir ve bireyin özsaygısını yükseltici yaklaşımlarda bulunulur.

8)Depresyondaki bir hastanın psikoterapisinde intihar düşünceleri mutlaka konuşulur ve ciddiye alınır. İntihardan söz eden bir hastanın artık bu konuya hiç girmemesi iyileşmeden ziyade bir intihar hazırlığı da olabilir.

9)Depresyon tedavisinde akut evrede destekleyici psikoterapi tercih edilir. Sonraki evrelerde kişilik özellikleri, çatışmaları, diğer ruhsal sorunları ele alınır.

10)İntihar girişimi, intihar düşünceleri ve beslenmeyi reddetme, ajitasyon gibi ciddi belirtilerin varlığında ayaktan tedavi verilmez, hastane tedavisi tercih edilir.

11)Uygulanacak tedavi şekli konusunda her aşamada hasta bilgilendirilir ve onun da onayı alınarak birlikte karar verilir.

12)Psikoterapi, grup terapisi, ilaç tedavisi ve EKT uygulaması depresyon tedavisinin farklı ayaklarıdır.

13)İlaç tedavisinde ilacın etkisi görülene kadar 15-20 gün süre geçeceği bilinmelidir.

14)Depresyon tedavisinde psikoterapi görürken ilaç ihtiyacının ortaya çıkması psikoterapinin başarısızlığı anlamına gelmez.

15)Daha önceden depresif bir epizod geçirip, belli bir ilaçtan fayda görmüş hastada depresif atağın tekrarı halinde aynı ilacı tercih etmek gerekir.

16)İlk defa depresyon geçiren bir hastada, aile bireylerinden biri depresyon geçirmiş ve belli bir ilaçtan fayda görmüşse, büyük olasılıkla aynı ilaçtan o hasta da fayda görecektir. Çünkü depresyondaki nörotransmitter düzenekleri aynı kan bağına sahip kişilerde ortak özelliklere sahiptir.

17)İlaç yan etkilerinin hastaya yeterince anlatılıp uyarılması hastanın tedaviyi kendi kendine bırakmaması açısından çok önemlidir.

18)Majör depresyonda tüm antidepresanlar eşit etkinliktedir, herhangi biri tercih edilebilir. Burada yan etkiler, depresyona eşlik eden mevcut diğer hastalıklar, hastanın ve ailenin o ilaca daha önce verdiği yanıt tercihi etkileyecektir.

19)Psikotik depresyonlarda tek başına antidepresan yeterli olmaz, antipsikotik kombinasyonu ve gereğinde EKT uygun olur.

20)Antidepresanlar hastayı mani ve hipomaniye kaydırabilir. Özellikle bipolar olgularda buna dikkat edilir.

21)Antidepresan ilaçlar her şiddetteki depresyon olgusunda tercih edilebilir.

22)Psikoterapi hafif ve orta şiddetteki depresyon olgularında daha etkindir. Nükslerin önlenmesi ve tam tedavi için psikoterapi desteği şarttır.

23)Orta ve ağır depresyon vakalarında psikoterapi ile antidepresan ilaç tedavisi aynı anda başlanabilir.

24)İntihar riski, psikotik özellikler varlığında ve ilaç kullanılamayan durumlarda, gıdayı reddeden vakalarda EKT endikasyonu vardır.

25)Depresyon atağı düzeldikten sonra remisyonun pekişmesi için 6-12 aylık bir ilaç kullanımı psikiyatristler olarak ortak tercihimizdir.

26)İlaç tedavisi gereken ve bir ilaçla iyileşmeyen olgulara farklı etkili ikinci bir ilaç eklenmesi gerekebilir. Bu tedavi yüzdesini oldukça yükseltir.

Depresyon tedavisinde psikoterapi:

Psikoterapi, depresyon tedavisinde gerek tek başına gerekse ilaç tedavisiyle birlikte kullanılabilir. Psikoterapi ilaç tedavisine uyumu arttırırken, iyileşme süresini kısaltma, elde edilen iyiliğin kalıcı olmasını sağlama, hastalık belirtilerini tanıma ve hastalığı kontrol etme gibi birçok konuda destek olur. Yaşam tarzı değişiklikleri, stresle başa çıkma becerileri psikoterapi sürecinde kazandırılır.

Kişiler arası depresyon terapisinde özgüveni arttırmaya, mevcut sosyal ve kişiler arası ilişkileri geliştirmeye çalışılır. Bozulmuş düşünce, yetenek ve davranışlar içsel çatışmalara girilmeden kişilerarası ilişkiler düzeyinde ele alınır.

Davranış terapilerinde depresyon gelişiminde rol oynayacak olumsuz inançlar üzerinde çalışılır.

Bilişsel terapilerde ise depresif duygu durumunu arttıran olumsuz otomatik düşünceler belirlenip, bunlara müdahale edilir. Olumsuz düşüncelerin yerine daha gerçekçi olanlar getirilir. Bu amaçla çarpıtmalar belirlenir, asıl gerçekler ortaya konur ve alternatifler üretilir.

Depresyon Tedavisi Antalya.

Depresyon Psikoterapisi Antalya.

Psikoterapi Antalya.