Hipnoz İle Anoreksiya ve Bulimia Tedavisi

Hipnoz İle Anoreksiya ve Bulimia TedavisiYeme bozuklukları (anoreksiya ve bulimia) tedavisinde hipnoz etkili bir tedavi yöntemidir. Bilişsel yeniden yapılandırma hipnoz ile daha hızlı ve başarılı olmakta, böylelikle tedavi şansı artmaktadır.

Bulimialı hastalar, anoreksiyalılara göre hipnoza daha yatkındır. Tedavide temel model hipno-davranışsal tekniktir.

Hipnoz tedavisi yaparken psikiyatrist-hipnoterapist yeme bozukluklarının altında yatan psikodinamik etkenleri iyi bilmelidir.

Bunlar;

1)Büyüme ve olgunluğa erişme korkusu.

2)İleri düzeyde mükemmeliyetçilik ve bozulmuş vücut imajı.

3)Özerklik mücadelesinde aileyi cezalandırma arzusu.

4)Gebelik korkusu, kendini cezalandırma ihtiyacı, düşmanca uyaranların eyleme dönüşme korkusu.

5)Geçmişe ait çözümlenmemiş travmalar.

6)Bölünmüş bir mekanizma.

7)Altta yatan yarılma ve çoğul kişilik.

Yeme bozukluğu olan birçok hasta çaresizlik, umutsuzluk içindedir ve psikolojik yardım istemekten sıkıntı duymaktadır. Huzursuzluk, korku, uykusuzluk, içsel gerilim sıklıkla klinik tabloya eşlik eder. Gevşemeyi ve sakinleşmeyi sağlamada, gerginliği azaltmada hipnozun etkisinden yararlanmak anoreksiya ve bulimia tedavisine olumlu katkıda bulunur.

Pek çok hipnoterapi tekniğinin önemli bir parçası olan ego güçlendirme anoreksiya ve bulimia tedavisinde de katkı yapar.

Hipnoterapi, yeme bozuklukları tedavisinde bilişsel yeniden yapılandırma ve biçimlendirmeye de yardımcı olur. Amaç hastadaki eski bir probleme yeni bir bakış açısı ile bakabilmeyi öğretmektir. Yeme bozukluğu olan bir hastaya kilo kazandırmak yerine güç kazanmaya yönelik telkinler verilmesi direnci daha kolay kırmaktadır. Sağlığa yararlı öğünlerle sağlıklı beslenerek vücudu desteklemeye odaklanmak hipnoterapide daha hızlı sonuç almayı sağlar.

Geçmişten geleceğe tekniği, yani hipnotik yaş ilerletme tekniği de anoreksiya ve bulimia tedavisinde kullanılabilir. Burada sağlıklı yaşama durumu, düzelmiş vücut imajı gibi hastanın dikkate alıp, arzuladığı bir gelecek hakkında telkin verilir.

Yeme bozukluğunun geçirilmiş bir travma ile ilişkisi olduğu durumlarda ise hipnoterapi yaş geriletme, tepki yenilenmesi ve boşalma üzerinden yürür. Travma sonrası stres bozukluğu olanlarda tedaviye EMDR terapisinin eklenmesi çok iyi neticeler almamızı sağlar.

Durum çatışması yaşayan ve çözülmüş ego durumları ile ilgili yeme bozukluğu olanlarda, ego durum terapisi hipnozda odak noktası olur. Çoğul kişilik bozukluğu olanlarda da bu teknik kullanılır. Ego durum terapisinde amaç, tüm ego durumlarının birleşik bir tek ego durumu halini almasından ziyade, ego durum sınırlarında artmış bir geçirgenlik ve değişik ego durumları arasında daha iyi bir iş birliği ile oluşturulmuş iç uyum ve anlaşmadır.

Hipnoz ile yeme bozukluklarının tedavisinde amacımız semptomlarda düzelme yanında, davranış değişikliği (sosyal, akademik ve mesleki ilişkilerde düzelme gibi), özsaygı artışı ve bozulmuş vücut imajının düzelmesidir. Hastanın kendi vücudunu algılaması gerçekçi bir değerlendirmeye döndüğünde tedavi başarılı olmuş demektir.

Tedavi edilmediğinde hastaneye yatmayı gerektiren, sıvı ve elektrolit kaybından ani ölümlere sebep olabilen anoreksiya ve bulimia gibi yeme bozukları psikiyatrinin dirençli vakalarından olabilmektedir. Bilinçdışı derin psikopatolojilerin yatabildiği yeme bozukluklarında ilaç tedavileri ve psikoterapi yanında hipnoz-hipnoterapi ile olumlu sonuç almak kolaylaşmaktadır. Hemen hemen tüm ruhsal sorunların tedavisinde olduğu gibi anoreksiya ve bulimia tedavilerinde de hipnoterapiyi sıklıkla tercih etmekteyiz.

Yeme Bozuklukları Tedavisi Antalya, Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi.

Antalya Hipnoz Merkezi, Lara/Muratpaşa/Antalya.

Hipnoterapist ve Psikoterapist, Psikiyatrist Dr. Emine Filiz Uluhan.