Erken Boşalmanın Nedenleri

CİNSEL TERAPİErken boşalan erkekler erken boşalmanın nedenlerini bildikleri takdirde tedavi daha kolay olacaktır.

Erken boşalmada temel sorun cinsel işlev yetersizliği değil cinsel işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili takıntı ve kaygılardır. Zihin berraklaşıp, özgür ve doğal bir şekilde cinsellik yaşanmadıkça boşalma ya da diğer cinsel işlevlerde problem çıkması büyük olasılıktır.

Erken boşalmanın başlıca nedenleri şunlardır.

1-Ergenlik döneminde ayıp, yasak, günah gibi korkular ya da uygunsuz ortamlarda yakalanma endişesiyle telaş ve acele ile yapılan mastürbasyonlar.

2- Genelev gibi, rahat sevişme ortamı bulunmayan yerlerde alelacele girilen cinsel ilişkiler.

3- Tecrübesizlik.

4- Anksiyete ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklar.

5- Stres, sıkıntı ve gerginlik dönemleri.

6- Yorgunluk, uykusuzluk.

7- Partnere duyulan kızgınlık, bıkkınlık.

8- Fiziksel ve duygusal olarak gerekli koşulların sağlanamaması.

9- Partnere ya da cinsel ilişkiye karşı isteksizlik.

10- Cinsel tabu ve baskılar altında yetişme.

11- Cinsel ilişki ile hastalık kapacağı korkusu.

12-Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan hedef ve beklentiler.

13- Erkekliğe ve penise verilen orantısız önem.

14- Uzun süredir ilişkiye girmemenin getirdiği aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik.

15- Günah işleme ve suçluluk duyguları.

16- Partnerdeki korkular.

17-Cinsel uyarım eksikliği.

18-Bilinçdışında yatan cinsel ilişkiye yönelik olumsuz düşünceler.

19-Ödipus kompleksini atlatamamanın getirdiği hadım edilme korkusu.

20-Vajinayı aşamama ya da gebe bırakma korkusu gibi cinsel bilgi yetersizliğine dayalı endişeler.

21-Partnerle olan cinsel uyumsuzluk.

22-Mahrem yerlerinin keşfedileceği korkusu.

23-Partnerle olan iletişim eksikliği ve çatışma.

24-Partnere duyulan aşırı ilgi, bağlılık, sevgi ve cinsellikle ilgili eksik ya da hatalı bilgiler nedeniyle onu incitme endişesi.

25-Prostatit, üretrit gibi ürolojik hastalıklar.

26-Bazı ilaçların kullanımı ya da bazı ilaçların aniden kesilmesi.

27-Penis başının aşırı hassasiyeti demek olan penil hipersensitive.

28-Bazı nörolojik bozukluklar.

Erken boşalma sebeplerinde yukarıdaki etmenlerin büyük rolü olmakla birlikte cinsel terapide cinsel ya da iletişim becerilerinin yoksunluğu, kişilerarası çatışma ve yanlış anlamalar, cinsel uyarımın yönetimindeki hatalar, ailevi, mesleki, tüm ikili ilişkilerdeki olumsuzluklar ortaya çıkabilmekte, tedavi için bunların düzeltilmesi gerekmektedir.

Sünnet olmanın erken boşalma üzerindeki etkisi tartışılmalıdır. Sünnet yapılmış penis başının sürekli açıkta olmasının aşırı hassasiyet yaratarak erken boşalmaya neden olduğunu gösteren araştırmalar olduğu gibi, sürtünmeye açık hale gelen penis başının hassasiyetini kaybederek erken boşalma üzerinde olumlu etki yaptığını gösteren araştırmalar da mevcuttur.

Erken boşalan erkekler boşalmadan doğan duyguların bilincinde değildirler. Tahrik olmanın getirdiği zevk hissini yeterli olarak algılayamazlar. Bundan dolayı da insan doğası gereği olması gereken hazza koş, elemden kaç mantığına uyum sağlayamazlar. Kaplan erken boşalmada bu konuya özel önem vermiştir.

Erken boşalma tedavisinde en önemli noktalardan biri boşalma refleksinin daha hızlı yaşanmasına yol açan kısır döngüyü kırmaktır. Burada korku ile uyarılan sempatik sinir sisteminin rolü vardır. Erken boşalma korkusu yaşayan erkek korktuğu oranda strese girmekte, hızlı boşalmayı ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışırken daha erken boşalmaktadır.

Gergin ve anksiyeteli erkekler hızlı boşalırlar. Endişe, kaygı, bunaltı, korku ve sıkıntı yaratan içsel ya da dışsal her türlü neden erken boşalma ve sertleşme kusuru gibi cinsel işlev bozukluklarına sebep olur. Bundan dolayı erken boşalma tedavisinde anksiyolitik ilaçlar sıklıkla kullanılır. Hipnoz, hipnoterapi ve oto hipnozun tedavi edici etkileri de erken boşalmada büyüktür. Aromaterapiler, masaj, yoga gibi tekniklerle de gevşemek ve anksiyeteyi gidermek, dolayısıyla boşalma kontrolünü sağlamak mümkündür.

Psikanalitik bakış açısına göre erken boşalmada kadınlara karşı bilinçsiz bir nefret sergilenmektedir. Erkeğin bilinçdışı kendi kendini cezalandırması, bilinçdışında vajinanın korkutucu ve tehlikeli olarak algılanması, bilinçdışındaki hadım edilme korkuları erken boşalmanın diğer psikanalitik nedenleridir.

Son yıllarda erken boşalan erkeklerde sinir sisteminde bazı biyolojik farklılıklar olduğu da saptanmıştır Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerde beynin boşalmayı kontrol eden kısmındaki sinirler arasında serotonin aktivesinde düşüklük görülmüştür. Buna dayalı olarak da ilaç geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Nöroleptik ve antipsikotik olarak kullanılan dopamin alıcı blokörleri, depresyonda kullanılan seratonin geri alım inhibitörleri, serotonin ve norepinefrin geri alımını bloke eden trisiklik antidepresanlar, GABA düzeyini arttıran ilaçlar erken boşalma tedavisinde faydalı olabilmektedir.

Cinsel terapide erkeklerin boşalmasını hızlandıran nedenleri konuşmak gerekir. Günümüzdeki hızlı yaşam, iletişiminin hızlanması ve zaman sınırlaması cinselliğe de yansımakta, erkekler spontane olarak hızlı boşalma geliştirebilmektedir. Yataktan kalkılan anda başlayan koşuşturma, işe yetişme, çocuğu okula gönderme telaşı, trafikte geçirilen zaman, ayak üstü fastfood tarzı beslenme gibi pek çok faktör bilinçdışında her şeyi hızlı yapmaya yönlendirmekte, modern toplumun getirisi olan stres de bireyin üzerine bir yük olarak bindiğinde başta erken boşalma ve sertleşme bozukluğu olmak üzere cinsel sorunlar artmaktadır.

Şu etmenler erkeklerin erken boşalmalarına neden olabilir.

1-Genç olmak.

2-Aşırı duygusal olmak.

3-Aşırı heyecanlı olmak.

4-Mantığı her zaman ön plana almak.

5-Seyrek cinsel ilişkide bulunmak.

6-Partnerin çok istekli olması.

7-Aşırı istekli olmak.

8-Kaygılı, sinirli, stresli, yorgun, bunalmış ve sıkıntılı olmak.

9-Başarısızlık korkusu yaşamak.

10-Sertleşme bozukluğu olacağı endişesi yaşamak.

11-Partnerin cinsel isteğinin olmaması.

12-Sorunlu ya da bozuk giden evlilik.

13-Aldatma durumları.

14-Yakalanma korkusu olan bir ortamda ilişkiye girmek.

15-Yeni bir partnerle ilişkiye girmek.

Erken boşalan erkekler aşağıdaki ortak özelliklere sahiptirler.

1-Hızlı yemek yerler, hızlı konuşurlar, hızlı otomobil sürerler.

2-Her konuda aceleci olup sabırsızdırlar.

3-Engellenme eşikleri düşüktür, zorlamaya gelemezler.

4-Çabuk sinirlenirler, gergindirler, strese dayanamazlar.

5-Güven problemleri vardır. Ya çok çabuk güvenirler, ya da güven duymakta zorlanırlar.

6-Çocuklukta baba ile problem yaşamış olma olasılıkları yüksektir.

7-Çocuklukta yatak ıslatma öyküsü sıktır.

8-Eğitim düzeyi yükseldikçe erken boşalma daha sık görülür.

9-Genelde A tipi kişilik yapısına sahiptirler.

10-Sosyal ve mesleki alanda hırslı, rekabetçilerdir.

11-Aynı anda birçok iş yapmayı sever, hassas ve dakik çalışırlar.

12-Onaylanmaya ihtiyaç duyarlar.

13-Duygularını saklayan, ketum tiplerdir.

14-Ev ve iş dışında hobileri yoktur.

15-Karşısındakini dinlemekte zorlanırlar.

16-Baskıcı karakterdedirler.

Anne babanın çocuk yetiştirme tutumları, çocukluktan gelen mizaç unsurları, kültürel ve biyolojik faktörler tüm psikolojik sorunlarda bir miktar pay sahibidir. Kişilik bozuklukları da cinsel işlev bozukluklarında ve sıklıkla erken boşalmada önemli rol oynarlar. Erken boşalma tedavisinde cinsel terapistleri en zorlayan grup narsistik kişilik bozukluğu olanlardır. Narsistik kişilik bozukluğu olanlar evliliklerini veya ilişkilerini sürdürmede zorlanırlar.

Erken boşalma tedavisinde, başka cinsel sorunların da olabileceği unutulmamalı, buna yönelik öykü mutlaka araştırılmalıdır. Cinsel istek azalması ve sertleşme sorunu sıklıkla erken boşalmaya eşlik etmektedir.

Antalya Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezi, Cinsel Terapi Antalya, Lara/Muratpaşa.

Psikiyatri Uzmanı, Psikoterapist Dr. Emine Filiz Uluhan.