Psikolojik Danışma

Gerçeklik TerapisiPsikolojik danışma, kişiler arası ilişki içerisinde bir öğrenme şeklidir.

Bu bağlamda psikolojik danışma, bireylerin ruhsal sorunlarıyla nasıl başa çıkacaklarını ve kendi çözümlerini nasıl bulacaklarını, danışanların değer sistemleri içinde ele alan bir süreçtir. Bu süreçte birey kim olduğunu gerçekçi bir gözle algılatıp, kim olabileceği sorusuna tutarlı bir cevap verebilecek, kendisiyle ve diğerleriyle ilgili insani değerlere saygı duyacak, onları benimseyecek ve geliştirebilecektir.

Psikolojk danışma işlevinde amaç danışanları doğru yöne çekme konusunda onları ikna etmek ya da inandırmak değildir. Amaç danışanların kendi davranışlarını değerlendirmelerini sağlayarak kendi kararlarını almalarına yardımcı olmaktır.

Psikolojik danışma hizmetinde aşağıdaki konularda hizmet alabilirsiniz.

 • Kaygı ile başa çıkma.
 • Kendin olmak, kendini ifade edebilmek.
 • Kusursuzluk çabalarından uzaklaşmak.
 • Kişisel sınırlarımızı bilmek.
 • Belirsizlik ile başa çıkabilme.
 • Tükenmişlik duygusundan kurtulma. Mutsuz, unutulmuş, önemsiz hissediyorsanız, yaşamınızın anlamını sorguluyor, yaşam rüzgârının önünde savrulduğunuzu hissediyorsanız.
 • Mizah anlayışı geliştirebilme.
 • Paylaşma gereği duyup, paylaşamadığınız duygu ve düşünceler için.
 • Etkili iletişim yöntemlerini öğrenmek.
 • Girişkenliği arttırmak.
 • Çatışma çözme becerisi kazanmak.
 • Zamanı etkin kullanma becerisi kazanmak.
 • Sorunlara etkin yaklaşma becerisi kazanmak.
 • Psikolojik travmaya direnç kazanmak.
 • Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek.
 • Stres ile başa çıkma tekniklerini öğrenmek.
 • Etkin öfke kontrolü sağlamak.
 • Kararsızlığı yenmek.
 • Ergen-ebeveyn çatışmaları.
 • Okul başarısızlığı, okula gitmek istememe, ders çalışmama gibi okul sorunları.
 • Çocukta yaramazlık ve hırçınlık.
 • Çocuğun tuvalet eğitimi.
 • Çocuğun yeme problemleri.
 • Boş zamanları değerlendirme.
 • Cinsel danışma.
 • Evlilik sorunları.
 • Utangaçlık, çekingenlik.
 • Evlilik öncesi danışmanlık.
 • Sigara bırakma.
 • Kilo kontrolünde psikolojik destek.

Psikolojik danışma ile ilgili temel bilgileri şöyle özetleyebiliriz.

 1. Psikolojik danışma almanız için yoğun bir psikolojik sorununuz olması gerekmez. Günlük hayattaki her türlü yaşam zorluğu psikolojik danışma gerektirebilir.
 2. Psikolojik danışma almak ihtiyacı zayıf bir kişiliğe sahip olduğunuzu göstermez. Aksine bu sizin sorumluluk ve farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.
 3. Değişimin çok kolay olduğu gibi bir fikre kapılmak yanlıştır. Zaman ve emek harcamadan değişim mümkün değildir. Ama tüm insanlarda bu beceri ve kapasite vardır.
 4. Psikolojik danışmada bireye tek yönlü bir yardım. Ona kol-kanat germe, onu korunup kollanacak biri gibi görme söz konusu değildir. Birey bağımsız, güçlü, değerli bir varlık olarak ele alınır ve karşılıklı iletişimde bulunulur.
 5. Psikolojik danışma yöntem ve telkinleri bir amaç değil, bireyin kendi içsel çözümlerini bulmasına yardımcı bir araçtır.
 6. Psikolojik danışma sürecinde bireyin kişilik haklarına büyük bir tarafsızlık içinde saygı gösterebilir, güvene dayalı bu ilişkide gizlilik esastır.

Antalya Psikoterapi ve Antalya Psikiyatri Merkezi olarak kendinizi anlama ve gerçekleştirme yolunda psikolojik danışma hizmeti veriyoruz.

Çocuk, ergen ve yetişkinler için psikiyatrist, psikolog ve aile danışmanı uzmanlarımızla kendinizi anlama ve gerçekleştirme yolunda sizinleyiz.

Antalya Psikiyatri Merkezi olarak içtenliğimiz ve yaşama olan bağlılığımızdan dolayı bizi tercih edebilirsiniz.

Yaşamdan aldığımız doyumu sizlerle paylaştığımız için bizi tercih edebilirsiniz.

Psikolojik Danışma Antalya.
Antalya Psikiyatri Merkezi.
Psikoterapi Antalya.