Neden Psikoterapi Almalıyız


neden psikoterapi almalıyızPsikiyatristlerin ve psikologların ruh sağlığı ile ilgili kriterlerini şöyle özetleyebiliriz.

1)Kendinizi seviyor ve değer veriyorsanız,

2)Diğer insanlarla iyi bağlantılar ve iletişim kurabiliyorsanız,

3)Kendinize güveniyor ve hayata iyimser bakabiliyorsanız,

4)Yaptıklarınızdan zevk alabiliyor, hayatı dolu dolu yaşıyorsanız,

5)Kıvrak bir zekâya sahipseniz,

6)Esnek davranabiliyor, alternatif çözüm yolları bulabiliyor ve eylem planları yapabiliyorsanız ruhsal açıdan sağlıklı olduğunuzu söyleyebiliriz.

Sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip insanların iş, arkadaş ve duygusal ilişkileri de aşağıdaki nitelikleri gösterir.

1)Çocuklar ebeveynleriyle ilişkilerinde çocuk olduklarını bilir, kendilerini güvende hissederler ve özgüvenleri tamdır.

2)Yetişkinlerin erkek ya da kadın olarak birbirlerine eşit değer verip, saygı duydukları cinsel/duygusal partnerleri vardır.

3)Anne ve babalar birlikte olmasalar bile tüm sevgileriyle kendi çocuklarının yanındadırlar.

4)Arkadaşları için ihtiyaç halinde güvenilir bir destek ve yardımcı, eğlence ve aktivitelerde iyi bir eşlikçidirler.

5)İş hayatında gerek meslektaşları, gerekse ast ve üstleriyle işbirliği, uygun saygı ve sevgi ilişkisi içindedirler.

6)Toplumda yerlerini bulmuş, kendilerini oranın bir üyesi olarak hissedebiliyorlardır.

Psikiyatride duygusal ve ruhsal yönden acı çekmenin yegâne kaynağı olarak başka insanlarla olan temas ve iletişim ön plana çıkmaktadır. Kötü ilişkiler çoğu zaman kişileri açlık, olumsuz çevre koşulları, yoğun çalışma gibi pek çok stres faktöründen daha fazla etkilemektedir. Kişilerarası iyi ilişkiler ruh sağlığı açısından psikoterapötik etkilidir.

Bağlanma düzeyindeki ilişkiler en derin duygusal ve ruhsal travmaları yaratabilirler. Çocukluklarında bağlanma bozukluğu yaşamış bireyler yetişkinliklerinde duygusal dolaşıklık içinde olduğu insandan bağımsız hissedemez, düşünemez, karar veremezler. Bunu yaptıkları anda ilişkinin biteceği ve o ilişki olmadan yaşayamayacakları korkusundadırlar, ilişki içinde özgür ve mutlu değildirler. Bu noktada, psikoterapi alma konusunda gecikilmemelidir.

Duygusal açıdan bağımlı kişiler, duygusal bağımlılıklarını çözmeye hazır olmadan başkalarını hatta psikoterapistlerini bile kendi bağımlılıklarına çekebilirler. Danışan hazır olmadan ve kendi istemeden yapılacak psikoterapötik bir müdahale bireyde güçsüzlük, korku ve öfke doğuracaktır.

Çocukların ebeveynlerin aynası olduğu da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Davranış bozukluğu sebebiyle çocuklarını psikiyatrist ve psikoterapiste götüren anne baba kendi durumlarına bakabilmeye hazır olmalıdır.

Psikoterapist danışan ilişkisinde, kendi dolaşıklığını aşamayan psikoterapistin aşırı koruyucu anne ya da kontrolcü bir baba pozisyonuna düşmesi de mümkündür. Dolaşık bir ilişkide hiç kimse kendi doğru yerinde değildir. Psikolojik dengenin bozulduğu, sağlıklı bir ruh halinin olmadığı dolaşık ilişkilerde ebeveynler çocuk ruh haliyle çocuklarının kendilerini tatmin etmesini isterken, çocuklar ebeveynlerine anne babalık yapma durumunda kalabilirler. Yetişkinler bağlanma ilişkilerinde temelde yaşadıkları anne baba kaybını arkadaşları ya da eşleriyle ikame etme yoluna gidebilirler. Bunun ardından da eşlerin birbirlerine çocuk gibi davranması gelebilir.

Psikoterapi sürecinde temel konu başkalarına değil kendine bakabilmeyi öğrenmek ve öğretmektir. Danışan kendi sisteminden kaynaklanan korku ve acılarla yüzleşebildiği ölçüde dolaşıklığını çözecektir.

Neden psikoterapi almalıyız sorusunun cevabında ilk olarak dolaşık ilişkilerden kurtulmak diyebiliriz. Psikoterapi ile ne olur? dersek, kişi duygu, düşünce ve davranışlarına yansıyan ruhsal durumunun farkına varır diyebiliriz. Bu sayede kişi yaşamını nasıl kontrol edebileceğini ve nasıl müdahalede bulunabileceğini öğrenir.

Evet, psikoterapi niçin yapılmalı, ne için psikoterapi almalıyız?

1)Alışkanlık zincirlerinin önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olduklarını öğrenmek için.

2)Görebildiğiniz en uzak yere gittiğinizde bile gidecek daha uzak yerler olduğunu öğrenmek için.

3)Ölümden daha büyük kayıpların, yaşarken içinizde ölen şeyler olduğunu öğrenmek için.

4)Tecrübenin insanın başına gelen şey olmayıp, başına gelenle ne yaptığınla ilgili olduğunu öğrenmek için.

5)Dışarı bakanın rüya görüp, içeri bakanın uyanacağını öğrenmek için.

6)Merdivenden tırmanmanın arkadan itilmenizle değil, kendi isteğinizle olabileceğini öğrenmek için.

7)Davranışlarınızın alışkanlıklarınızı, alışkanlıklarınızın değerlerinizi oluşturduğunu görmek için.

8)Kaç yaşında olduğunu bilmesen kaç yaşında olurdun sorusunu yanıtlayabilmek için.

9)Önce öğrenip, sonra düşünmek için.

10)Hiç kimsenin sizin izniniz olmadan, size kendinizi kötü hissettiremeyeceğini öğrenmek için.

11)İnsana olanların değil, insanın içinde olanların önemli olduğunu görebilmek için.

12)Ya ümitsiz ya da ümidin siz olacağını, ya çaresiz ya da çarenin siz olacağını öğrenmek için.

13)Samimiyetin dilden değil gözden anlaşılacağını öğrenmek için.

14)Başarmak için önce karar vermek gerektiğini öğrenmek için.

15)Büyük insanların idealleri, sıradan insanların hevesleri olduğunu kavramak için.

16)Başarının elde etmek, mutluluğun elde ettiğini sevmek olduğunu öğrenmek için.

17)Aklın kavradığı ve inandığı her şeyi başarabileceğini öğrenmek için.

18)Kalbin nefretten, zihnin endişeden arınıp, çok verip daha az bekleyince mutluluğun yolunun açıldığını görmek için.

19)Dünyadaki hiçbir yolun kalp ile beyin arasındaki kadar uzun olmadığını öğrenmek için.

20)En büyük hatanın, hatalarının hiçbirinin farkında olmamak olduğunu görebilmek için.

21)Yağmurlu havalar için plan yaparken, güneşli havanın tadını kaçırmamak için.

22)Beraberliklerde aynı düşünmenin değil, beraberce düşünmenin önemini kavramak için.

23)Kendinize gülebilmeyi becerebilmek için.

24)Evlilikte mutluluğun doğru kişiyi bulmakla değil, doğru kişi olabilmekle olacağını kavramak için.

25)Yapamayacaklarınızın yapacaklarınızı engellememesi için.

26)Yarının problemlerini azaltalım derken bugünkü huzuru kaçırmamak için.

27)Dost ve arkadaş sahibi olmak için önce dostça ve arkadaşça yaklaşmak gerektiğini öğrenmek için.

28)Karşınızdakine fikir ve öğüt yerine sevgi verdiğinizde kazanacaklarınızı görmek için.

29)Kızgınlığın sizi de yakacak bir kor olduğunu görebilmek için.

30)Geçmişten korkmanın anlamsızlığını, korkunun geleceğe ait olduğunu, geleceği de kafamızda kurguladığımıza göre, korkunun bizim tarafımızdan yaratılan sanal bir gerçeklik olduğunu anlamak için.

31)Okyanusu suya bakarak aşamayacağınızı görmek için.

32)Denizleri aşıp derede boğulmamak için psikoterapi almalıyız. Psikoterapi sayesinde göremediklerinizi görecek, yapamadıklarınızı, yapamam dediklerinizi, yapmaya cesaret edemediklerinizi yapacaksınız. Bakış açınızı değiştiren psikoterapi huzur ve mutluluğun yollarını da açacaktır.

Neden psikoterapi? Farkındalığın muhteşem hazzı için psikoterapi.

Ne için psikoterapi? Hayatımızda pozitif yönde somut değişim için psikoterapi.

Neden psikoterapi? Kişisel gelişim için psikoterapi.

Psikiyatrist, Psikoterapist E. Filiz Uluhan.

Psikiyatri Antalya, Antalya 2014.