Grup Terapisi


6084Bireylerin yalnızlık, sosyal becerilerinde zayıflık, öfke, otoriteyle çatışma, kaygı ve korkular, cinsel endişeler, yakınlık ve bağımlılık sorunları, ilişki sorunları, kronik bireylerarası problemler, evlilik ve aile problemleri gibi her tür psikolojik sorunlarında ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerde bireylerin birbirleriyle iletişim kurma becerilerini arttırmada grup terapilerinin özel önemi vardır.

Grup terapisinde günümüzde etkileşim gruplarına önem verilmiştir. Burada bireylerin kendini tedavi ederken başkalarını da iyileştirmesi söz konusudur.

Ayrıca endüstri alanında sıklıkla kullanılan insanlar arası ilişkilere ağırlık veren "görev-yönlendirmeli gruplar", dans, hareket gibi fiziksel bilinçliliğe ağırlık veren "duyusal bilinçlilik grupları", bireylerin sanatsal yönlerini açığa çıkarmaya ve böylelikle bireysel kendiliğini gösterebilmesine yönelik "yaratıcılık grupları", liderlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik "kuramsal gelişme grupları", hizmet sektöründe iyi ve uyumlu ilişki kuran birey geliştirmeye yönelik "ekip oluşturma grupları", uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi amaçlı "synanon grupları", "Gestalt grupları" gibi çok farklı gruplar ve çok farklı amaçlar elde etmek mümkündür.

Hangi amaçla ve ne yapıda bir grup oluşturulursa oluşturulsun tüm gruplardaki bireyler yalnız olmadıklarını görerek rahatlamakta, farklı bakış açılarını yakalamaları kolaylaşmakta, kendileri üzerindeki farkındalıkları gelişmekte, başkalarına yardım etmenin hazzını duymakta, bu aynı zamanda özgüveni desteklemekte, başkaları sorunlarını çözdükçe kendisiyle ilgili umutları artmakta, bir gruba dahil olmanın getirdiği aidiyet, onaylanma ve kabulün gururunu yaşamakta, bireyler arası öğrenmenin sinerjisini yaşamaktadırlar.

Grup terapilerinde hâlihazırdaki sorunun çözümü yanı sıra, kişilik yapısının değişimine kadar iddialı hedefler de oluşturulabilir.

Grup terapisi, hastaların sosyal becerilerini geliştirmelerinde büyük rol oynar. Grupta bir iş görüşmesi yapmak, birisine çıkma teklif etmek gibi bazı zor ve çekingenlik yaratan sosyal ortamların provaları sağlanır.

Grup üyeleri hem terapistin hem de birbirlerinin bazı yönlerini örnek alarak taklitçi davranış sergilerler ki, bu istenen bir etkidir ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Grup terapisi, grup üyeleri açısından ilk aile yaşantılarının yaşandığı bir ortam haline gelecek ve üyeler eski aile çatışmalarını yeniden yaşayacaklardır. Burada eski yaşantılar yaşanırken her şey birebir tekrarlanmaz, düzeltici biçimde yaşanır. Terapist çoğu kez ebeveyn rolünü alır, pek çok ailede yaşanan katı ve içine girilemez yapıyı yumuşatır, esnetir.

Grup üyeleri etkileşimleri geliştikçe duygularını açıkça ifade eder hale gelecek, dahası duygularını nasıl ifade edeceklerini ve duygularını ifade etmenin bir felaket olmadığını göreceklerdir.

Grup terapilerinde ölüm, özgürlük, sorumluluk, yalıtım ve anlamsızlık gibi varoluşsal etmenlerden kaynaklanan kaygının daha kolay dağıldığına inanılır. Grup içindeki iletişim sırasında bireyler yalnızca ne yapabileceklerini değil, ne yapamayacaklarını da öğrenmekte, ilişkinin sınırlarını kabullenmekte, yalıtımla daha kolay yüzleşmektedirler.

Bir gruba dahil olma, grup tarafından kabul edilme, değerli bir grubun değerli bir üyesi olma, grup terapisinin terapötik etkileri arasında önemli yer tutar. Paylaşım ve grup yaşantısını başarıyla sürdürme deneyimi, yetersiz bireylerarası beceri eksikliği bulunan ve duygusal paylaşım açlığı çeken danışanlar için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Bireylerarası davranışı açıklamak ve değiştirmeye yönelik gruplarda, bireylerarası öğrenme de grup terapilerinin iyileştirici özelliklerindendir. Bireylerarası öğrenme, iç görü kazanmayı sağlar ve grup içinde özdeşleşme ve uyumsuz bireylerarası ilişkilerin değiştirilmesi ile gerçekleşir.

Terapi gruplarında, bireyin sosyal çevresindeki davranış tarzı grup içinde de yaşanacaktır. Birey sosyal uyumunu bozan davranışlarını gruptaki etkileşiminde de sergileyecektir. Terapist, burada gördüğü küçük davranış örüntülerinin, daha büyük davranış örüntülerinin bir parçası olduğunu varsayarak bütünü görme şansını yakalar.

Grup terapilerinde burada ve şimdiye odaklanılır. Danışanın gruba geçmişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermesine ve yaşamındaki terslikleri uzun uzadıya anlatmasına gerek yoktur. Bireyler bugünkü davranış örüntülerine odaklanacak, grup içinde burada ve şimdi öğrendiklerini doğrudan dışarıdaki yaşamlarına aktaracaklardır.

Bir çok terapist, grubu 3 ila 8 kişi arasında tutmayı tercih eder. Bu sayı, grubu hareketlendirmeyi sağlayacak yeteri kadar malzeme çıkarırken, danışanların katılımını ürkütmeyecek kadar da çokluk sağlar. Sayı konusunda dalgalanmalar olsa da grubun düzenli toplanması terapötik etki için önemlidir.

Grup terapileri çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde rahatlıkla uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Bireysel terapilere göre maliyet avantajı da sağlar.

Antalya Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezi olarak 4-8 kişilik gruplarla çalışmayı tercih ediyor, dinamik, bilişsel- davranışçı, Gestalt terapi ve dışavurumcu sanat terapileriyle,

 • Cinsel işlev bozuklukları (vajinismus, erken boşalma vs.),
 • Sosyal fobi ve diğer fobiler,
 • Panik bozukluk,
 • Depresyon,
 • Kaygı ve anksiyete bozuklukları,
 • Psikosomatik hastalıklar,
 • Takıntı-zorlantı bozukluğu (obsesif-kompulsif bozukluk),
 • Gebelik ve doğum sonu psikiyatrik bozukluklar,
 • Yeme bozuklukları (anoreksia, bulimia, obezite vs.),
 • Uyuşturucu madde bağımlılığı gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisi yanı sıra,
 • Bireysel olarak kendinizi keşfetme,
 • Kişiler arası ilişki dinamiklerinizi grup ortamında görme ve tanıma,
 • Ruhsal yapınızın işleyişinin farkındalığına varma,
 • Yakın ilişki problemlerinizi çözme,
 • Hayatta mücadele ve her türlü zorlukla baş etme becerilerinizi arttırma,
 • Karşı cinsle ilişki güçlüklerini yenme,
 • İçinizdeki yalnızlık, anlaşılmamışlık, değersizlik, boşlukta olma gibi hisleri yok etme,
 • Öfke denetimini sağlayabilme,
 • Kilo sorunlarıyla baş edebilme gibi kişisel gelişime yönelik psikolojik eğitimlerde,
 • Aile, evlilik ve çift sorunlarının sağaltımında,
 • Çocuk ve ergenlere yönelik, okul başarısını arttırma, sınav kaygısını azaltma, ödev alışkanlığını ve bilinçli ders çalışma becerisini kazandırma,
 • Sorumluluk bilincini elde etme ve sorumluluk alabilme becerisini kazandırma,
 • Tuvalet ve uyku problemlerini çözme,
 • Kardeşler ve arkadaşlar arası ilişkilerdeki uyumsuzlukları giderme gibi 7' den 77' ye hemen herkesi ilgilendiren birçok konuda yanınızdayız.

Ayrıca belli bir konu ve hedef saptamadan, heterojen bir üye yapısıyla grup dinamiği içinde her türlü yaşamsal sorunu tartışmaya dayalı, yaşantı grupları son yılların gözde terapi çalışmaları içindedir. Yaşantı gruplarında sinema film tartışmaları, kitap tartışmaları gibi bir çok farklı konu kapsama dahil edilebilir.

Gerek tedavi, gerek eğitim, gerekse yaşantısal grup çalışmaları için Antalya Psikoterapi ve Psikiyatri merkezimizin 0(242)3114433 no'lu telefonundan bilgi alabilirsiniz.

Antalya Psikoterapi Merkezi.
Psikiyatri Merkezi Antalya.
Grup Terapisi Antalya.