Evlilik Terapisi

evlilik terapisiEvlilik kurumu insanlık tarihi boyunca farklı formatlarda şekillenmiş olsa da hayatta kalmayı başarmış bir oluşumdur.

Biyolojik olarak çocuğunu yetiştirmek üzere genetik kodlanmış sosyal bir hayvan olan insan, bu arzusunu en etkin biçimde evlilik kurumunda yapabilmektedir. Yine genetiğimizde bulunan bir başkasına bağlanma ihtiyacımız da evlilik kurumunun tarih boyunca sürmesini sağlamaktadır.

Hepimiz mükemmel evlilikler peşindeyiz. Mükemmel evlilik nedir? İdeal evlilik nedir? Evlilik terapilerinde bir usta olan I. Hoshii bu soruya şöyle cevap vermektedir. “ Hiçbir evlilik, ideal evlilik olamaz fakat bütün evlilikler, ortak yaşama canlılık katmayı deneyerek neşeli ve dürüst olabilir.”

Evlilik sorunları, evlilik çatışmaları psikolojik açıdan en yıpratıcı durumlardır. Bunun en büyük nedenlerinden biri, bozuk bir evlilik ilişkisinin kalıcı bir hayal kırıklığı yaratması ve bunun dönüşümsüz biçimde derin bir tatminsizliğe gitmesidir.

Çiftler evlilik terapisini ne zaman almalıdır? Yanıtımız doğal olarak çatışmalı evlilikler, sorunlu evlilikler olacaktır. Ancak günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde, sorun yaşamasalar da çiftlerin ilişkilerini daha da geliştirmeye, çıkacak sorunları önlemeye yönelik evlilik terapileri, evlilik danışmanlığı, ilişki geliştirme programları ya da evlenecek çiftlere yönelik evlilik öncesi danışmanlık, aile danışmanlığı hizmetleri yaygın olarak verilmektedir.

Birbirinizden koptuğunuzu hissediyor, iletişim kuramıyor veya kurmak istemiyor, sürekli çözüme kavuşmayan tartışmalar yaşıyor, ona karşı olumlu duygularınız azalıyor hatta kötü hisler duyuyor, arkadaş olamıyor, seks ilişkiniz zayıflamış, giderek aynı evde yaşayan iki yabancı haline geliyorsanız evlilik terapisi alma zamanı çoktan gelmiştir. Evliliğinizin devamını sorguluyorsanız mutlaka evlilik terapisi alınmalıdır.

Bir çok çift yaşadıkları sorunları kendi çabalarıyla çözme yoluna gitse de hemen her çiftin birliktelikleri boyunca zaman zaman aile terapisi ya da aile danışmanlığı tarzında profesyonel desteğe ihtiyacı olabilir.

Evlilik sorunlarında en büyük etkenlerden biri, bireylerin kendi savunmacı yapılarına kısılarak ne kendisini ne de karşısındakini görüp, başetme yeteneklerini kısıtlamalarıdır. Bir kör döğüşü halini alan bu durumlarda evlilik terapisi yolunuzu açacaktır. Bu savunmacı yapı çiftlerin birbirlerini duymasını engeller, kafa karışıklığına, suçlamalara ve yanlış anlaşılmalara neden olur.

Evlilik terapisinde terapiste önemli görevler düşer. Evlilik terapisti çiftlerin kendi kimliklerini bulmalarına yardım ederken, gerçeklik temelinde hareket eder. Geçmişten kopularak halihazırdaki gerçeklikler üzerinde çiftler bağlantı kurmalıdır.

Evlilik terapisti zaman zaman bir çiftin diğerine karşı tercümanı, yorumcusu olur. Bazen de eşlerden biri üzerine odaklanarak diğerinin gözlemci olması ve empati yapması sağlanır.

İletişimsizlik, sorunların üstesinden gelememe, duygusal uzaklık, kırıcı tartışmalar ve cinsel sorunlar evlilik terapisi gerektiren en önemli evlilik problemleridir.

Evliliğin erken dönemlerinde bireylerin kendi psikolojik çatışmaları evlilikte uyumsuzluğu ve ayrılık riskini arttırırken, çocuk sahibi olma, çocukların ergenliğe giriş ve çocukların evden ayrılma dönemleri çatışma riskinin en yüksek olduğu dönemlerdir. Bu kriz dönemlerinde evlilik terapisi ve aile danışmanlığı hizmeti önem kazanmaktadır.

Alkol ve madde bağımlılığı gibi bireysel sorunlar da evlilik üzerinde yıkıcı etkiye sahiptir. Bu gibi durumlarda evlilik terapisi yanında kişiye yönelik bireysel terapi de uygulanır.

Evlilik sorunlarının aysbergin su altındaki kısmında cinsel sorunların rolü büyüktür. Bu bir kısır döngü halinde işler. Evlilik sorunları cinsel yaşamı kötü yönde etkilerken, cinsel sorunlar da evlilik hayatını riske atacaktır. Çiftlerin birindeki cinsel sorun bağımsız bir problem dahi olsa, sorunun çözümünde eşler arası işbirliği şarttır ve bu da evlilik terapisi gerektirir.

Çocuklara ait sorunlarda da hiçbir zaman aileyi devre dışı tutamayız. Anne babanın evliliğindeki sorunlar çözülmeden ya da hatalı uygulamalar düzeltilmeden çocuğun psikolojik ya da psikiyatrik sorununu çözmek çok zor, hemen hemen imkansızdır. Evlilik sorunlarında çocuklarda en sık davranış problemleri ve duygusal sorunlar ortaya çıkar. Burada da öncelikle evlilik terapisi ile ailedeki çatışma ortamı huzura kavuşmalıdır.

Sorunlu bir evlilik stres düzeyinizi arttıracak, depresyon gibi psikiyatrik hastalıklara ve strese bağlı fiziksel hastalıklara zemin hazırlayacaktır. Sağlığınız bozulmadan evlilik terapisi ile sorunlarınıza çözüm bulmalısınız.

Evlilik terapisinde öncelikli hedef çiftlere iletişim kurma becerisi kazandırmaktır. Problem çözme becerileri eğitimi de terapinin bir parçasıdır. Tartışabilir, birbirinizi çok fazla incitip kırıcı olmadan kavga edebilir hale geldiğinizde bir çok sorunu kendiliğinden çözdüğünüzü göreceksiniz.

Evlilik terapisi sonrası birbirinizi hata ve sevaplarıyla bir insan olarak görmeyi öğrenecek, eşinizin kişilik özelliklerini anlayacak, bazı farklılıklarda uzlaşmayı sağlarken, uzlaşmayacak yanlarınızı kabul edebilmeyi öğreneceksiniz.

Eşlerin ortak kararı ile alınan bir evlilik terapisi en iyi sonucu veriri. Bireysel olarak bir evliliği düzeltmek elbette çok zordur. Ancak eşlerden birinin terapiye başlayıp, ilişkide bir gelişme olduğunu hisseden diğer eşinde zaman içinde terapiye sıcak bakması mümkün olabilmektedir.

Evlilik terapisi ne zaman alınmalıdır? Sorusunu özetle yanıtlayacak olursak;

Eşinizi artık tanıyamadığınızı düşünüyorsanız, çocuklarla ilgili ortak bir noktada buluşamıyorsanız, evliliğin getirdiği sorumluluklar altında eziliyorsanız, cinsel uyumsuzluk yaşıyorsanız, tartışmalarınız dozunu aşıp şiddete dönmeye başladıysa, ortak zevk alanlarınız kalmadıysa, geleceğe dönük beklenti ve umutlarınız olumsuz ise, boşanma fikri sık sık aklınıza geliyorsa, birbirinize aşırı kıskançlık ya da umursamazlık içindeyseniz, birbirinize olan sevgi ve saygının azaldığını düşünüyorsanız, birbiriniz üzerinde tahakküm oluşturma çabalarınız varsa, çocuklar ya da sizden biri aile içi çatışmaya bağlı psikolojik ya da psikiyatrik bir sorun yaşıyorsa bir uzmana danışmalı, evlilik terapisi almalısınız.

Evlilik kurumuna büyük bir özen ve hassasiyetle yaklaşan Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapi merkezimiz evlilik terapisi ve aile danışmanlığı konularında uzman bir ekiple hizmetinizdedir. Evlilikle ilgili sorunlarınızda Antalya psikiyatri ve Antalya psikoterapi merkezinin evlilik terapistlerinden her türlü danışma ve terapi desteğini güvenle alabilirsiniz.

Evlilik Terapisi Antalya.

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Antalya.

Antalya Psikiyatri, Antalya Psikoterapi Merkezi.

Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist E.Filiz Uluhan.