Ebeveyn Eğitimi Programı (0-11 yaş için)

0-11 yaş çocuğu olan ebeveynler için eğitim programımız başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için 311 44 33 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

Ebeveynlik; büyük mutluluk ve zorlukları aynı anda yaşatan, uzun bir yolda çocuklarla birlikte öğrenerek ilerlenen, zaman zaman hataların da yapıldığı ömür boyu devam eden bir süreçtir. Hiç kimse dünyaya ebeveynliği öğrenerek gelmemektedir. Amaç, yılın en iyi annesi veya yılın en iyi babası ödülünü almak değildir. Kendine yeten, bağımsız, mutlu ve güçlü kişilik yapısına sahip bireyler yetiştirebilirsek, ne mutlu bize..

Anne babalar, bilgi edinme ve değişime açık olmalıdır. İyi bir ebeveyn, yanlış yola saptığını farkettiğinde, yolunu değiştirebilecek kadar güçlü olmalıdır.

Bu alanda yetkin olan ekibimizin hazırladığı eğitim ile amacımız, mutlu çocuk yetiştirmenin bilinen en uygun yollarını sizlerle paylaşmak ve sizler aracılığı ile geleceğin yetişkinlerine bugünden ulaşabilmektir. Ebeveyn olmanın kesin kuralları yoktur. Ebeveyn eğitimi ile ebeveynliği formülize etmeyeceğiz. Ancak ebeveynliği daha iyi anlamaya ve daha doğru yollar bulmaya çalışacağız.

Programın amacı;

  • Ebeveynleri çocuğun gelişimi hakkında bilgilendirmek ve bilginin uygulanmasını sağlamak,
  • Ebeveynleri etkili, tutarlı ve olumlu ebeveynlik için desteklemek, Problemi anlama ve yönetme,
  • Gizli mesajların farkına varma,
  • Ebeveynlerin duygularını ifade etmelerini sağlamak,
  • Çözüm üretmek ve çözüm becerileri kazandırmak,

Eğitim sonunda kazanılması beklenenler;

*Farkındalık,

*İçgörü

*Özeleştiri

*Motivasyon

*Yaşantıları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilme

*Empati

*Sağlıklı iletişim becerileri

*Ebeveyn çocuk ilişkisinde olumlu değişimler

*Problemli davranışların çözümünde alternatif yollar

*Yanlışlar ile vedalaşmak

*Yanlış tutumlar yerine, yapıcı ve doğru tutumlar geliştirmek

Ebeveyn Eğitimi Programı (0-11 yaş çocuğu olan aileler için)

Ebeveyn eğitimi 10 oturumdan oluşmaktadır. Her oturumun konusu, içeriği ve hedefleri önceden belirlenmiştir.

1) Tanışma, kaynaşma, kuralların ve hedeflerin belirlenmesi, katılımcıları eğitimden beklentileri, eğitimcilerin katılımcılardan beklentileri, katılımcıların aile ve çocuklarından beklentilerinin belirlenmesi.

2) 0-11 yaş çocuğunu gelişimi, psikososyal gelişim aşamaları, çocukta kendilik gelişimi.

3) Ebeveyn tutumları, ebeveynliği anlama, eşler arası uyumun ebeveynliğe etkisi, ebeveynlik becerileri üzerine farkındalık ve içgörü kazanma etkinlikleri.

4) Çözüm yöntemleri, ebeveynlerin kendi başetme, çözüm üretme ve krizi yönetme yöntem ve becerilerini değerlendirme, kişilik testi ile kendini tanıma.

5) İletişim, aile içinde iletişimin önemi, iletişim hataları, doğru iletişim.

6) Gizli mesajlar nedir, çocuklarımıza verdiğimiz gizli mesajlar ve etkileri.

7) Sınırların önemi, yazılı olmayan sınırlar ve önemi, yazılı olmayan kuralların uygulanması.

8) Disiplin, disiplinin önemi, kuralları nasıl öğretiriz?

9) Oyun seansı, etkili oyun oynama, oyunun önemi, canlandırma ile ebeveynlere doğru oyun oynamayı ve çocuğun oyununu etkin kullanmayı öğretme, oyunu olumlu davranışı öğretmek amacıyla kullanabilme

10) Kapanış, geribildirim süreci, değerlendirme.

Yukarıdaki program konularında uzman psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve aile danışmanı ekibimiz tarafından verilecektir.

Oturumlar haftada bir, 90 dakikadır.

Programın içeriği; etkinlikler, görsel materyaller, örnekler ve ödevler ile zenginleştirilmiştir. Ebeveynler ile aktif katılım, karşılıklı bilgi aktarımı hedeflenmektedir. Oturumların sonunda örnekler ve soru cevap şeklinde, bilgi aktarımı devam edecektir. Eğitim içeriği ebeveynlere yazılı materyal olarak verilecektir. Uygun anketler, formlar ve benzeri uygulamalarla eğitimin işlevselliği takip edilecektir.

Antalya Psikiyatri Merkezi

Antalya Psikoterapi Merkezi

Psikiyatrist E. Filiz Uluhan